اخبارگزارش و تحلیل

مجارستان:به اوکراین تسلیحات نظامی ارسال نخواهیم کرد

به گزارش مجله خبری مقاومت،وزیر امور خارجه مجارستان در نشست مجمع جهانی اقتصاد گفت:ما تصمیم گرفتیم که به اوکراین فقط کمک های بشردوستانه ارسال کنیم.

خبرگزاری روسی تاس اعلام کرد:پیتر شیارتو وزیر خارجه مجارستان روز چهارشنبه از عدم ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین توسط این کشور خبر داد.

شیارتو ادامه داد:دلیل این تصمیم،نگرانی در مورد مجارهای قومی در غرب اوکراین می باشد؛ما از حل مناقشه اوکراین از راه های سیاسی و دیپلماتیک حمایت می کنیم.

پیش از این نیز شیارتو در دیدار با همتای صربستانی خود اعلام کرد که درگیری در اوکراین به نفع اروپا نیست؛شیارتو در این دیدار ضمن بی اثر خواندن تحریم های ضد روسی اتحادیه اروپا تأکید کرد:طولانی شدن جنگ در اوکراین به نفع هیچ از ما نیست.

شیارتو در دیدار با وزیر خارجه صربستان،آمریکا را مسئول طولانی شدن جنگ در اوکراین دانست.

در گزارشی دیگر که توسط مجله خبری مقاومت منتشره شده است،آمریکا تنها پیروز در جنگ اوکراین به شمار رفته است.

بر اساس این گزارش،آمریکا با طولانی کردن جنگ در اوکراین سود بسیاری می برد؛از طرفی پیروزی یا شکست اوکراین در جنگ در هر صورت باعث تضعیف و سرنگونی حکومت روسیه می شود.

طرح آمریکا در جنگ اوکراین این است که با حمایت تسلیحاتی از کیف باعث طولانی شدن جنگ شود؛این اقدام در هر صورت باعث تضعیف روسیه خواهد شد.

آمریکا قصد دارد ضمن طولانی کردن جنگ بدون در نظر گرفتن پیروز آن،همزمان نفوذ خود در اوکراین را افزایش داده و روابط دیپلماتیک خود با روسیه را نیز حفظ کند.

بر اساس گزارش مجله خبری مقاومت،قصد آمریکا از حفظ روابط دیپلماتیک خود با روسیه،اطمینان از عدم گسترش جنگ در کل اروپا می باشد.

آمریکا در چنین شرایطی تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک خود جهت منزوی کردن روسیه را باید افزایش دهد.

در چنین شرایطی آمریکا و کشورهای اروپایی جهت ادامه اوکراین به جنگ با روسیه،باید به زلنسکی وعده پیوستن به ناتو را بدهند.

با وجود موارد فوق آمریکا تنها طرفی است که بیشترین سود را از جنگ طولانی مدت در اوکراین می برد؛از طرفی روسیه که یکی از رقبای سیاسی و حتی نظامی آمریکا در جهان محسوب می شود درگیر جنگی فرسایشی شده و از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی ضعیف می شود و تحریم های اقتصادی نیز باعث تأثیر در اقتصاد این کشور و حتی شرکای بین المللی آن از جمله چین می شود.

از طرفی دیگر با فرض عدم موفقیت اتحادیه اروپا در کنترل جنگ و گسترش آن در کل اروپا،خرابی ها و خسارات آن دامن گیر آمریکا نخواهد شد؛همانطور که فاصله آمریکا از جغرافیای جنگ جهانی دوم بسیار برای این کشور مفید و پر سود بود.

جهت مطالعه مطالب بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

روبیکای اخبار جبهه مقاومت
متنی یکتانت

HajEmmad

گریزتان نیست گریزتان نیست که در هر بیتی تفنگی است از کرانه ی نیل تا فرات…
دکمه بازگشت به بالا