تکنولوژی نظامی

صفر تا صد تک تیر اندازی و هرآن چیزی که قبل از تک تیرانداز شدن لازم است بدانید

در این مقاله مطالعه خواهید کرد :

  • مهمترین خصوصیات فردی یک تک تیرانداز حرفه ای
  • – ویژگی های اخلاقی
  • – خصوصیات جسمی
  • – رزم انفرادی و آموزش نظامی
  • مأموریت اصلی  تک تیر انداز
  • کارایی تک تیر انداز در میدان جنگ
  • – نقش تک تیر انداز در دسته های نظامی

هرشخصی برای تک تیر انداز شدن بایدقبل از اموزش، سوالات زیر رادر ذهنش مرور کرده و تبیین کند

 • تک تیراندازکیست؟فردی مهم،باهوش،چابک وچالاک که بااستفاده ازتاکتیک وتفنگش دشمن خودرانابودمیکند.
 • تاکتیک تک تیرانداز چیست؟هنری که شامل اصول وقواعد کاربردی بوده وباعمل وپیروی ازان تک تیراندازقادربه اجرای موفق ماموریت خوداست.
 • تفنگ تک تیراندازچه مزایایی دارد؟ اسلحه انفرادی باحجم اتش کم ودقت وقدرت اتش بالاکه یاری دهنده اصلی تک تیراندازدراجرای ماموریت اواست.
تک تیر انداز
در ماموریت های تک تیر انداز ها استتار مناسب حرف آول را میزند و در ضریب موفقیت نیرو تاثیر زیادی دارد

مهمترین خصوصیات فردی یک تک تیرانداز حرفه ای  :

ویژگیهای اخلاقی:

۱.عزم راسخ: یک تک تیر انداز در وحله اول باید بداند که برای چه میجنگد و هدف نهایی او چیست.

۲.شجاعت: تک تیراندازاکثر مواقع به صورت انفرادی به ماموریت اعزام ودرصورت وخیم شدن اوضاع درنبرد باید تا اخرین فشنگ مبارزه را ادامه دهد.

۳.تفکر بالا: بسیاری ازاوقات دشمن به دلیل داشتن ضعف درشناسایی وحمله به تک تیرانداز از ضریب تاکتیکی استفاده میکند و منتظر میماند تا تک تیرانداز را در صورت انجام یک حرکت اشتباه شکست بدهد.

۴.ابتکارعمل:همیشه درصحنه نبرد با انجام یک ابتکارعمل صحیح یک پیروزی نیزبدست می اید.

۵.قدرت تصمیم گیری صحیح:تک تیراندازاغلب به صورت انفرادی به ماموریت میرود واکثرا هر شکست در نبرد به دلیل اجرای تصمیمی غلط رخ میدهد.

۶.صبروحوصله زیاد:تک تیراندازگاهی بایدهمانندشکارچی خاموش وبی صدا ساعت ها بی حرکت درانتظار طعمه بنشیند.

۷.تمرکزهواس:درکمال دقت وارامش هدف راشناسایی نموده ونشانه رفته بزند.

خصوصیات جسمی:

۱.سلامت کامل:گاهی وجودیک عارضه ویانقص دربدن تک تیراندازمانع انجام صحیح ماموریت او میشود.

۲.قدرت بینایی کامل:بایدهمانندشکارچی تیزبین دید خوبی درشب وروزبرای مشاهده محیط پیرامون داشته باشد.

۳.قدرت شنوایی کامل:همانندحس بینایی میبایستی شنوایی کاملی نیزبرای شنیدن و تشخیص صداهادرمحیط داشته باشد.

۴.تحرک بالا:درصورت نیازبایدسریع به محلی رفته یادرمحلی خارج گردد.

۵.تحمل شرایط سخت:بایدتحمل تشنگی،گرسنگی وزندگی درشرایط سخت راداشته باشد.

۶.عدم اعتیاد:بزرگترین مشکل برای یک نظامی به خصوص تک تیراندازاست.که درصورت اعتیاد به مواد مخدر،مشروبات الکلی وحتی سیگاراوراازانجام صحیح ماموریت بازمیدارد.

رزم انفرادی و آموزش نظامی:

پس از گزینش تک تیرانداز برپایه ویژگی های اخلاقی وخصوصیات جسمی باید در  دوره ها و آموزشهای اولیه شرکت کرده و مهارت نظامی خود را بالا ببرد.

۱.رزم انفرادی:این دوره پایه تاکتیکی برای هر نظامی لازم است و فرد را در این دوره با فنونی نظیر جهت یابی، تخمین مسافت، نقشه خوانی، استتار، اختفا، سنگر، آفند، پدافند و…..

۲.سلاح:روش استفاده،هم محورکردن دوربین،نظافت،نگهداری وگیرورفع سلاح تک تیراندازی راکه دراختیارداردرابداند.

۳.مهارت: درتیراندازی:تک تیراندازبایدتمرکزبالایی درنشانه روی وقدرت بالایی در شلیک به اهداف باسلاح بدون دوربین یابادوربین راداشته باشد،اوبایستی بتوانداهداف ثابت ومتحرک رادر بردمفیدبه راحتی نشانه گرفته وبااولین تیربزند.

۴.ابزارنظامی:هر تک تیراندازبایدباابزاری نظیرقطب نما،دوربین،بیسیم که دراختیاردارداشناباشد وبه راحتی وبادقت وسرعت باانهاکارکند.

۵.دوره های ویژه :تک تیراندازعلاوه برگذرانیدن دوره های تخصصی خودبایدبافنون وتاکتیک های مختلفی نظیر جنگ شهری،جنگ درکوهستان،زندگی درشرایط سخت،عملیات کویرو….اشنا باشدتاهنرنبرددرهرمنطقه رافراگیرد.

مأموریت اصلی تک تیر انداز

مأموریت اولیه یک تک تیرانداز در جنگ حمایت از عملیاتهای جنگی با پرتاب آتش دوربرد و دقیق به  اهداف انتخابی است. با این امر، تیرانداز تلفاتی در این لشکریان دشمن ایجاد می کند، حرکت دشمن را کند کرده، سربازان دشمن را به وحشت انداخته، روحیه آنها را تضعیف می کند و باعث آشفتگی در عملیات آنان می شود. مأموریت ثانویه تیرانداز گردآوری و گزارش اخبار میدان جنگ است.

اسنایپر

کارایی تک تیر انداز در میدان جنگ

تک تیرانداز بازدن فرمانده نفرات،خلبانان هلی کوپتر،خدمه ادوات زرهی،تیربارچیها و هرهدفی ازدشمن که خارج ازاتش سلاحهای تهاجمی نیروهای پیاده خودی است ایفای نقش میکنندکه اینها ساده ترین اهداف برای تک تیراندازان میباشد.

خنثی کردن عملیات تروریستی،ایجادمانع درپیشروی افراددشمن،نفوذبه پشت خطوط دشمن ازجذاب ترین ودرعین حال دشوارترین ماموریتهای تک تیراندازان است.

نقش تک تیر انداز در دسته های نظامی

یک تک تیرانداز تعلیم دیده، همراه با دقت ذاتی در هدف گیری و مهمات، یک سلاح حمایتی چند کاربرده در دسترس فرمانده پیاده نظام است. اهمیت اسنایپر  را نمی توان صرفاً با تعداد تلفاتی که بر دشمن تحمیل می کند اندازه گرفت.

تصور وجود تک تیرانداز در عوامل لشکر دشمن وحشت القا می کند و بر تصمیمات و فعالیتهای آنان تأثیر می گذارد. و ابزار متنوع برای انهدام و مزاحمت دشمن ایجاد میکند، برای واحد نظامی آتش حمایتی بیشتر ایجاد میکند . نقش تیرانداز از آن جهت بی نظیر است که قابلیت های اختصاصیی  دارد که با آنها واحد نظامی می تواند به اهداف نقطه ای در فواصلی فرای دامنه مؤثر تفنگ های معمولی حمله کند.

این نقش بسیار چشمگیر می شود زمانی که هدف سنگربندی شده یا در بین شهروندان قرار گرفته است و برای خود سپر انسانی ایجاد کرده یا در طول مأموریتهایی که قصد کنترل شورش است آتش سلاحهای خودکار در چنین عملیاتهایی می تواند باعث زخمی یا کشته شدن غیر نظامیان شود.

شاید مایل به مطالعه باشید : تک تیر انداز ایرانی اشتر

لزوم حضور در دفاع و حمله

تک تیرانداز ها معمولا در تمام موقعیت های جنگ بکار گرفته می شوند. این سطوح جنگهای تدافعی و تهاجمی متعارف را در بر می گیرند. همچنین شامل کشتی های جنگی، کمین ها، عملیاتهای مقابله با تیرانداز، عوامل بررسی مقدم ، عملیاتهای نظامی در مناطق شهری، و عملیاتهای عقب نشینی می شوند که در آن تیراندازان بخشی از نیروهای باقیمانده پوشش حرکت  یا بعنوان نیروهای عقب مانده هستند.

سازمان

در لشکرهای کوچک پیاده نظام، عامل تیرانداز از شش پرسنل گردان سازمان یافته در سه دسته دو نفره تشکیل می شود. فرمانده ماموریتها و اولویت های اهداف را برای گروه تعیین می کند و و ممکن است آنها را به گروهی تحت کنترل عملیاتی یک گروهان یا دسته نظامی ملحق کند. در برخی واحدها (یگانهای) تخصصی، تک تیراندازان ممکن است بر طبق نیازهای موقعیت تاکتیکی سازمان دهی شوند.

کنترل و هماهنگی

گروههای تیرانداز باید بطور متمرکز توسط فرمانده تا افسر بکارگیری تیرانداز کنترل شوند. افسر استخدام تیرانداز (SEO) مسئول فرماندهی و کنترل تیراندازان تعیین شده برای یگان نظامی هستند. در یگانهای پیاده نظام سبک، افسر استخدام تیرانداز (SEO) رهبر دسته اکتشاف یا گروهبان دسته خواهد بود. در یگانهای سنگین یا ماشینی، افسر اتخدام تیرانداز (SEO) ممکن است فرمانده گروهان یا افسر اجرایی باشد. وظایف و مسئولیتهای افسر استخدام تیرانداز (SEO) به شرح زیر است:

 • توصیه به فرمانده یگان درباره بکارگیری تیراندازان.
 • صدور دستورات به سردسته گروه.
 • تعیین ماموریتها و انواع کارها.
 • هماهنگی بین گروه تیرانداز و فرمانده یگان.
 • توجیه کردن فرمانده یگان و سردسته گان نظامی.
 • گزارش خواستن از فرمانده یگان و سردستگان گروه. آموزش گروهها
 • آموزش گروه.
 • صدور دستورات لازم به گروه.
 • آمادگی برای ماموریت ها.
 • کنترل گروه در طول ماموریتها

معیار انتخاب پرسنل  تک تیر انداز در یگان های نظامی جهان

داوطلبان برای آموزش تک  تیراندازی نیاز به غربالگری دقیق دارند. فرماندهان باید سوابق فردی را برای قابلیت بالقوه بعنوان یک تیرانداز بررسی کنند. برنامه اموزشی طاقت فرسا و افزایش مهارت فردی در جنگ نیاز به انگیزه بالا و توانایی برای آموزش انواعی از مهارتها دارد. تیراندازان نامجو باید سوابق فردی چشمگیر داشته باشند.

الف. رهنمودهای اساسی بکار رفته برای بررسی داوطلبین تیراندازی به شرح زیر است:

۱.مهارت در نشانه گیری یا هدف گیری

کارآموز تیراندازی باید یک تیرانداز ماهر باشد. تغییرات سالانه مکرر بعنوان مهارت لازم است. شرکت موفق در برنامه سالانه رقابت تسلیحاتی و سابقه شکار طولانی نیز پتانسیل خوب تیرانداز را نشان می دهد.

۲.شرایط فیزیکی

تیرانداز که اغلب در عملیاتهای طولانی با خواب، غذا یا آب کم بکار گمارده می شود باید دارای شرایط فیزیکی برجسته ای باشد. سلامت خوب به معنی عکس العملهای بهتر، کنترل ماهیچه ای بهتر و طاقت بیشتر است. اعتماد به نفس و کنترل که از ورزشکاران، بویژه تیمهای ورزشی، ایجاد می شود امتیازات مشخصی برای کارآموز تیراندازی هستند.

۳.بینایی چشم

دید چشم یک ابزار اولیه تیرانداز است. بنابراین، تیرانداز باید دید ١٠/١٠ یا دید قابل تنظیم تا ١٠/١٠ داشته باشد. در حالیکه، عینک زدن می تواند مایه دردسر شود اگر عینک گم شده یا خراب شود. کوررنگی نیز تعهدی برای تیرانداز محسوب می شود چون باعث ناتوایی وی در کشف اهداف پوشیده می شودکه با پیرامون طبیعی درهم می آمیزد.

۴.سیگار کشیدن

تیرانداز نباید سیگار بکشد یا از توتون بدون دود استفاده کنند. دود یا هر گونه سرفه بدون پوشش آدم سیگاری می تواند موقعیت تیرانداز را افشا کند. با وجودیکه یک تیرانداز ممکن نیست سیگارکشیده یا از توتون بدون دود در یک مأموریت استفاده کند، خودداری وی ممکن است باعث عصبانیت و ناراحتی شود که کارآیی او را پایین می برد.

۵.شرایط ذهنی

هنگامیکه فرماندهان داوطلبین تیرانداز را بررسی می کند، آنها باید به دنبال خصلتهایی باشند که نشان می دهد داوطلب کیفیتهای درست برای تیرانداز شدن را دارد. فرمانده باید تعیین کند که آیا داوطلب ماشه را در زمان و مکان درست خواهد کشید. برخی ازخصلتهایی که دنبال می شود، قابلیت اطمینان، ابتکار عمل، وفاداری، نظم وثبات عاطفی است. ارزیابی روانشناسانه داوطلب می تواند به فرمانده در روند انتخاب کمک کند.

۶.اطلاعات

وظایف یک تیرانداز نیاز به انواع گسترده ای ازمهارتها دارد.او باید موارد زیررا بیاموزد:

 • پرتاب شناسی.
 • انواع مهمات و قابلیت ها.
 • تنظیم ابزار اپتیکی.
 • عملیات رادیویی و دستورالعمل ها.
 • بررسی و تنظیم آتش خمپاره انداز و توپخانه.
 • مهارتهای جهت یابی زمینی.
 • گرد آوری و گزارش اطلاعات نظامی.
 • یونیفورم و تجهیزات تشخیص خطر.

در عملیاتها معمولا  تک تیرانداز باید به خود متکی باشد و این امر نیاز به دو مشخصه مهم دیگر دارد:

 • توازن عاطفی
 • مهارت زمینی

۷.توازن عاطفی

تک تیرانداز باید قادر باشد تا به آرامی و با دقت اهدافی را بکشد که گاهی تهدید فوری برای او هستندد. بسیار آسان تر است تا کسی را برای دفاع از خود یا دفاع از سایرین بدون خروج از اختفا کشت.

تک تیرانداز نباید مشکوک به عواطفی نظیر اضطراب یا ندامت باشد. داوطلبانی که انگیزش آنها به سمت آموزش تیراندازی در میل به شهرت قرار می گیرد ممکن است قادر به تعقل فی البداهه نباشد که شغل تیراندازی به آن نیاز دارد.

۸.مهارت بقا

تیرانداز باید با محیط زمینی آشنا بوده و در آن راحت باشد. یک سابقه طولانی در زندگی در  هوای آزاد و دانش های لازم برای زنده ماندن در طبیعت( روانشناسی بقا آمادگی ذهن برای موقعیت های سخت،آموزش ساخت انواع تله برای شکار در طبیعت)داشته باشد.

نکته : درگیری فرمانده در انتخاب پرسنل حیاتی است. برای تضمین تکمیل موفقیت آمیزآموزش تیراندازی داوطلب و توزیع توانایی اش برای ماموریت یگانش، فرمانده تضمین می کند که داوطلب تیرانداز شرایط لازم زیر را قبل از حضور در مدرسه تیراندازی ارتش ایالات متحده برآورده می سازد.

۹.هدف یابی و هدف گیری

تک تیرانداز ها میتوانند افراد و یا تجهیزات را هدف قرار دهند، اما در اغلب موارد آنها را برای کشتن افسران، فرماندهان یا متخصصین (از قبیل متخصصین مخابراتی) به کار می گیرند تا حداکثر آسیب را به عملیات دشمن وارد سازند. سایر کسانی که ممکن است مورد هدف قرار گیرند، افرادی هستند که تهدیدی برای تک تیرانداز محسوب می شوند، از قبیل مامورانی که سگهای جستجوگر در اختیار دارند.

یک تک تیرانداز می تواند افسران ارشد را از روی نشانه های لباس همچون درجه های نظامی، یا نحوه رفتار و حرکاتشان از قبیل زمانی که در حال صحبت کردن با اپراتورهای رادیویی هستند، یا در حالی که ماموران نظامی در اطراف آنها حضور دارند، شناسایی کنند.

چنانچه تک تیرانداز بتواند درجه ها را تشخیص دهد، مقامهای ارشد را زودتر هدف میگیرد و در غیر اینصورت سعی در ایجاد تخریب در سیستمهای مخابراتی خواهد نمود.

امروزه برخی از سلاحهای تک تیراندازی از قبیل مدل Denel NTW-20 صرفا برای اهداف ضدزرهی استفاده می شوند؛ از قبیل تیراندازی به صفحات توربین جت های جنگنده، واحدهای هدایت موشک، لوله ها یا دستگاه های هدایت رادارها.

چنانچه تک تیرانداز به سلاحی مناسب تجهیز شده باشد، می تواند دیش رادارها، کانتینرهای آب، موتور ماشین ها و چند مورد دیگر از این قبیل را مورد هدف قرار دهد. برخی سلاح ها، از قبیل سلاح هایی با کالیبر۵۰ که توسط شرکت های بارت و مک میلان تولید می شوند، مخصوص عملیات ضدزره نیستند، اما در اغلب موارد برای چنین عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۰.مکان یابی مجدد

در اغلب مواردی که تک تیرانداز قصد کشتن چندین نفر را داشته باشد، می بایستی از تاکتیک مکان یابی مجدد استفاده کند. در این تاکتیک، بعد از شلیک چند گلوله از یک موقعیت خاص، تک تیراندازها می بایستی بدون حرکت در محل باقی بمانند یا اینکه قبل از شناسایی توسط دشمن مکان خود را تغییر دهند.

تک تیرانداز معمولاً از این تاکتیک به نفع خود سود جسته و با جابجا شدن و رفتن از یک مکان به مکانی دیگر باعث ایجاد فضایی از همهمه و شلوغی شده تا به نظر برسد تعداد زیادی تک تیرانداز در صحنه حضور دارند.

روند ثبت نام تک تیر انداز ها در ایران

رئیس اداره آموزش تیراندازی و امور رزمی معاونت آموزش و تربیت پلیس کشور درباره اینکه تک تیرانداز‌ها چگونه شناسایی می‌شوند، گفت:

از بین کارکنانی که نمره تیراندازی قابل قبولی را کسب می‌کنند، برای آنها دوره‌های ویژه‌ای را تحت عنوان دوره‌های ویژه تک‌تیرانداز برگزار می‌کنیم که طی آن مربیان زبده به این افراد با توجه به مشاغل تخصصی که دارند آموزش‌های ویژه‌ای می‌دهند.

وی تصریح کرد:

‌ما در سطح منطقه و خاورمیانه در این رابطه رتبه‌های خوبی را کسب کرده‌ایم به طوری که سایر پلیس‌های کشورهای منطقه خواهان همکاری با ما هستند.

چه چیز لازم است تا یک تک تیرانداز ماهر شویم؟

سه چیز لازم است تا یک تک تیرانداز خوب شویم و ضعیف بودن تیرانداز ها به علت کمبود آنها است.

نظم و زیرکی مؤلفه های مهمی در این امر هستند.تک تیراندازان معمولا در اطراف ، دنبال هدف نمی گردند ،بلکه هدف آنها مشخص است.

یک تک تیرانداز هیچگاه به یک غیر نظامی (زنها و بچه ها ) حیوانات ، شیشه ماشینها و خانه های شخصی شلیک نمی کند .تک تیرانداز معمولا یا تنها است یا به همراه ۲ یا ۳ نفر دیگر بسته به مأموریت حرکت می کند.

دقیق شلیک نکردن تنها می تواند ریسک دستگیری ، مجروح شدن یا کشته شدن یک تک تیرانداز را افزایش دهد.

 1. تا کنون از خودتان پرسیده اید :
 2. آیا اعصاب خرابی دارید ؟
 3. زود عصبانی می شوید ؟
 4. آیا دوست دارید شکار کنید ؟
 5. تا به حال تنهایی به شکار رفته اید ؟
 6. آیا تا به حال تمام هفته را بدون تلویزیون ، تلفن ، دوست و چیزی تنها بوده اید ؟
 7. آیا هیچ وقت تنهایی به یک پیک نیک رفته اید ؟
 8. تا به حال به منطقه دور افتاده ای رفته اید که هیچ کس آنجا نباشد ؟
 9. این چیزها چه احساسی به شما میدهد ، در مورد آنها چه فکر می کنید ؟
 10. چه کار میکنید ، اگر در این موقعیت قرار بگیرید ؟
 11. اغلب چگونه غذا میخورید ؟
 12. آیا از لحاظ روحی روز اول با روز اخر برای شما فرق دارد ؟

تک تیراندازها الزاما نباید تنها باشند.در حقیقت کسانیکه با بقیه مردم مشکل دارند انتخاب خوبی برای یک تک تیرانداز نیستند.

یک تک تیرانداز ممکن است روزها در کمین یک هدف باشد ، تا یک تیر بزند. حتی ممکن است هدف را هیچگاه نبیند .آیا بنظرشما ممکن است روزها صبر ، هیچ حاصلی نداشته باشد ؟ ممکن است هدف فقط برای سه ثانیه از یک پنجره مشخص باشد.اگر شما در رؤیا بسر ببرید یا حواستان به اطراف باشد در حال خوردن باشید یا هر چیز دیگر ، کافی است که نتوانید موفق باشید.شما باید محل مأموریت را بشناسید و صبر برای تیراندازی را بیاموزید.به همین دلیل است که وجود تیرانداز دوم مطلوب است.

بسیار مشکل است که بیش از بیست دقیقه به طور مستمر از دوربین اسلحه یا دوربین به اطراف نگاه کرد.یکی دیگر از محاسن وجود یک کمک نیز همین است که میتوان به نوبت بوسیله دوربین دنبال هدف گشت.در تمام طول کمین نباید از موقعیت خارج شد و یا حرکت اضافه کرد و از هرگونه عملی که باعث آشکار شدن ما می شود دوری کرد.

این موارد ،آسان بنظر میرسد ولی فی الواقع اینطور نیست .اینکار مانند بچه کوچکی است که در حال یادگیری ماهیگیر است .غیر ممکن است که قلاب خود را بیش از یک یا دو دقیقه در آب رها کند و نخواهد قلاب را بیرون بکشد.اگر آهو شکار کرده باشید می دانید که شکار آهو چقدر سخت است که به آهو نزدیک شوید.

این ممکن است راحت تر باشد تا اینکه بدانید اگر به شکار زودتر شلیک نکنید او به شما شلیک خواهد کرد.اما برای راحتی کار و دور شدن استرس میتوانید فکر کنید کسی شما را نمی بیند.بطور کلی اصلی ترین مؤلفه برای انتخاب تک تیرانداز ( صبر ) است


روبیکای اخبار جبهه مقاومت

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا