گزارش و تحلیل

آمریکا؛تنها پیروز جنگ طولانی مدت در اوکراین

به گزارش مجله خبری مقاومت،آمریکایی ها تمام تلاش خود را برای طولانی شدن جنگ در اوکراین انجام می دهند زیرا سود بسیار زیادی از آن می برند.

تصرف سولدار و تغییر فرمانده نظامی نیروهای روسیه در جنگ اوکراین،تصور غلطی از جبهه های جنگ برای ما ایجاد کرده است.

این در حالی است که مسیر پیروزی بسیار طولانی و دشوار است؛با توجه به اینکه کمک های غرب و ناتو به اوکراین هیچوقت به پایان نخواهد رسید.

مشکل اصلی در کمک های غرب،نفربر های زرهی،تانک و… نیست بلکه مشکل اصلی سودهایی است که در جنگ طولانی مدت تأمین می شود.

سناریوی اول آمریکا در جنگ اوکراین،حمایت همه جانبه تسلیحاتی و مالی از اوکراین جهت طولانی و فرسایشی شدن جنگ است که در نهایت روسیه با هزینه انسانی،اقتصادی و ژئوپلیتیکی بسیار زیاد پیروز می شود اما این جنگ فرسایشی باعث ضعیف شدن روسیه در طولانی مدت شده و در نهایت به فروپاشی این کشور می انجامد.

سناریوی دوم آمریکا،پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه می باشد؛در این سناریو آمریکا نه تنها باید با طولانی کردن جنگ باعث تضعیف روسیه شود بلکه باید دونباس و کریمه را تصرف کند تا روسیه را در جنگ شکست دهد.

با وجود امیدواری برخی صاحب‌نظران غربی در پیروزی اوکراین در جنگ،سناریوی اول در نزد آمریکا محتمل تر می باشد.

اما اکنون و پس از گذشت چند ماه از جنگ اوکراین و روسیه،سناریوی سوم آمریکا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در این سناریو آمریکا فقط به دنبال جنگ طولانی مدت در اوکراین می باشد؛یعنی برای آمریکا پیروزی اوکراین یا روسیه مهم نیست و در عین حال باید کنترل خود بر اوکراین را تقویت کرده و همزمان با گفتگوهای دیپلماتیک از روسیه ضمانت بگیرد که جنگ فراتر از اوکراین نرود.

سناریوهای دیگری نیز در وزارت امور خارجه آمریکا وجود دارد؛سناریوی اول پیروزی اوکراین در جنگ و سناریوی دوم مذاکره و صلح با روسیه می باشد.

در سناریوهای وزارت خارجه آمریکا سرنوشت جنگ اینگونه پیش بینی می شود:در اثر جنگ طولانی مدت اگر هیچ یک از کشورها از هم نپاشد کم و بیش جغرافیای جنگ تغییر آنچنانی نخواهد کرد.کاهش منابع مادی و نیروی انسانی باعث اعمال آتش بس های موقت خواهد شد.

در شرایط کنونی آمریکا نیاز مبرمی بر ادامه درگیری ها و طولانی شدن آن دارد؛آمریکا اکنون نه به دنبال پیروزی اوکراین و نه صلح با روسیه است.

طرح آمریکا جهت انجام چنین سناریویی،حمایت تسلیحاتی اروپا از اوکراین جهت مقابله با حملات روسیه و حفظ تحریم های اقتصادی و منزوی کردن این کشور در جهان است؛در عین حال آمریکا باید مراقب تشدید جنگ در اروپا باشد و اجازه رویایی روسیه با اروپا را ندهد.

در این زمان کشورهای اروپایی و آمریکا باید به اوکراین اطمینان دهند که این کشور به ناتو خواهد پیوست و حمایت های تسلیحاتی آنها تا مدت ها ادامه خواهد داشت.

همزمان روسیه نیز باید از نظر سیاسی منزوی شود و تمامی تحریم ها حفظ شود؛تمام کشورهای متحد روسیه نیز باید متقاعد شوند که مقصر تمام مشکلات آنها این کشور است.

این در حالی است که در کنار تمام این موارد،غرب باید برای جلوگیری از جنگ بین روسیه و ناتو و حفظ ثبات استراتژیک خود روابط دیپلماتیک با کرملین را نیز حفظ کند.

در نهایت،کشورهای اروپایی و روسیه مجبور به پذیرش طرح های آمریکا جهت توافق خواهند شد.

البته با وجود پوتین احتمال توافق بین روسیه و غرب بسیار کم است.

روبیکای اخبار جبهه مقاومت
دکمه بازگشت به بالا